12. 321Start! - Dennis van Veen

Inhoudelijk omschrijving van de workshop:

321Start! het complete bewegend leren-lespakket voor het primair onderwijs. Met 321Start! breng je de lessen naar het schoolplein, werk je aan de motorische ontwikkeling en werk je aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen! Met 321Start! Integreer je eenvoudig bewegend leren in je dagelijkse lesprogramma. Juist nu in deze corona periode is het belangrijk dat kinderen werken aan hun eigenwaarde en hun zelfvertrouwen groeit!

321Start! is een complete aanvulling op iedere bestaande lesmethoden, met uitgewerkte leerdoelen die invulling geven aan de kerndoelen van alle groepen van het primair onderwijs. In het pakket zitten uitgebreide lesbrieven met toelichting en praktische voorbeelden. 321Start! is het bewegend leren-lespakket dat voor alle groepen en alle vakgebieden ingezet kan worden. Iedereen kan meedoen. Elk kind krijgt zijn eigen rol (observeren/ondersteunen/leiden). Daardoor is 321Start! ook geschikt voor kinderen met dyscalculie of dyslexie, kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken en voor kinderen die binnen het regulier onderwijs een speciale aanpak nodig hebben. De afwezigheid van het rode potlood werkt namelijk extra stimulerend! Daarnaast is het ook mogelijk om extra één op één momenten met de leerlingen te creëren, om de kinderen extra aandacht te geven die het nodig hebben.

Tijdens deze workshop wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Met mooie voorbeelden wordt duidelijk hoe kinderen bewegend leren via 321Start en wat de ervaringen zijn. Daarnaast gaan we samen met jullie de les in, delen we leuke weetjes met jullie en er zal voldoende ruimte zijn om jullie vragen door te nemen. We hopen jullie te zien bij onze workshop!

Benodigdheden deelnemers:-

Deze workshop is geschikt voor:
X             Groepsleerkrachten basisonderwijs
0             Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
0             Kinderopvang

Het 321Start!-lespakket is:
• compleet en kant-en-klaar
• methode-onafhankelijk
• flexibel en laagdrempelig
• voor alle groepen en alle vakgebieden
• aandacht voor de totale ontwikkeling: motorisch,
sociaal-emotioneel en cognitief
• buiten spelen én leren
• plezier voor leerkracht en leerling!


https://www.321start.nl/

12. 321Start vierkant

Terug naar overzicht