‘In feite zet je de motor van je hersenen aan door te bewegen. Je brein gaat beter werken. Je denkt sneller, komt misschien eerder op nieuwe ideeën.’ Erik Scherder

Wil jij meer weten over:

  • het waarom van bewegen en leren,

  • praktische tips en voorbeelden om je lessen meer bewegend te maken,

  • laagdrempelig bewegend leren
    toepassen aansluitend bij de 
    (SLO-)leerdoelen,

  • verschillende lesvormen die je kunt inzetten

  • verschillende materialen die je kunt inzetten voor bewegend leren?

foto springende voet PR


Het online event om bewegend leren toe te passen.
Op woensdagmiddag 19 mei van 14.15-17.30 (let op is gewijzigd!)
Liefst 15 andere sprekers die je voorgingen nemen je mee.
 
Gericht op (basis)onderwijs en kinderopvang.

Sta je al te springen?

Meld je dan aan!

Programma (let op: aanvangstijd is veranderd!)

14.15 - 14.30 Plenaire opening met Het Breinbureau
14.30 - 15.15 Eerste ronde workshops
15.15 - 15.30 vervolg Breinbureau 
15.30 - 16.15 Tweede ronde workshops
16.15 - 16.25 Pauze
16.25 - 16.30 Opwarmer voor de laatste workshopronde
16.30 - 17.15 Derde ronde workshops
17.15 - 17.30 Afronding en afsluiting 

outdoor learning

“Richt scholen anders in, neem vakleerkrachten aan en geef beweging een veel prominentere plek in het curriculum. Daar ga je ook beter van rekenen."
Spelen en bewegen zijn zuurstof voor het kinderbrein, vertelt Erik Scherder.

Organisatie 

 

Miriam Zwinkels - Broch
Eigenares Beweeginspiratie

Miriam is een trainer en coach die een ander graag in beweging brengt.
Zij verzorgt inspiratieworkshops, trainingen en coachtrajecten voor zowel groepen als individueel.
Miriam organiseert het Bewegend leren event (online).

Bio
Als ervaren lerares en coördinator bewegingsonderwijs heeft Miriam, samen met andere specialisten uit het onderwijswerkveld, het project Bewegen leren Westland opgezet. 
Sinds drie jaar worden deelnemers van diverse scholen getraind om bewegend leren eigen te maken en vervolgens in de eigen school op te starten, te implementeren en e.e.a. te borgen.
Een programma op maat met theorie en praktische handvatten om zo laagdrempelig mogelijk aan te sluiten op de SLO-doelen. De les van morgen is hierdoor geen werkdrukverzwaring, maar een reguliere les die bewegend gegeven wordt. 

Meer info over Beweeginspiratie

 

 

 

Gastspreker 

Jan van der Zwan

Psycholoog, onderwijsadviseur, spreker op gebied van breinontwikkeling

 

Jan van der Zwan is als psycholoog en onderwijsadviseur geïnteresseerd in de ontwikkeling van het (kinder)brein en verzorgt vanuit Het Breinbureau trainingen, workshops en ouderavonden over dit onderwerp. Hij vind het een uitdaging om de breinwetenschap te vertalen naar de praktijk: het liefst met humor en praktijkgerichte oefeningen.

 

Bio

Na zijn studie ontwikkelingspsychologie heeft Jan als sociotherapeut in de kinderpsychiatrie gewerkt. Vervolgens is hij als psycholoog verbonden geweest aan het RMPI (nu: Yulius), de RIAGG en een kindertehuis. Na een baan als manager bij een kinderdagverblijf voor kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen heeft hij een aantal jaar gewerkt als onderwijsadviseur. Momenteel is naast adviseur bij Het Breinbureau ook verbonden aan de Haagse Hogeschool als docent bij de opleiding Pedagogiek.

 

Meer info over Het Breinbureau