2. Bewegend leren - Lucas Stuijver

Inhoudelijk omschrijving van de workshop:

Dat bewegen goed is voor de lichamelijke gezondheid weten we allemaal. Hoewel op veel scholen gymnastiek- en zwemlessen tegenwoordig komen te vervallen, blijkt uit recent onderzoek dat bewegen juist gunstige effecten kan hebben op de schoolprestaties van kinderen (Lees & Hopkins, 2013; Singh et al., 2012; Verburgh et al., 2014). Nader onderzoek is nodig om de precieze effecten te achterhalen, wat we echter al wel kunnen stellen is dat extra bewegen op school zeker geen kwaad kan en niet ten koste gaat van de cognitieve prestaties van kinderen.

Bewegend leren is namelijk heel stimulerend voor de hersenen. Het bevorderen van lichamelijke activiteit bij verschillende lessen zorgt ervoor dat basisschoolkinderen geconcentreerder zijn en sneller nieuwe vaardigheden aanleren. Een groot voordeel hierbij is dat ze ook nog fysiek actief zijn, in plaats van uren achter hun bureau te zitten.

Door middel van een unieke lesmethode zijn wij van betekenis voor kinderen en voor de onderwijsprofessional. Leer-Bewegend kent een eigen methode op het gebied van bewegend leren. De methode heeft als doel zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Door middel van spellingmatten en bijpassende werkvormen versterken wij de leerprestatie van kinderen en geven wij een concreet product in handen van de onderwijsprofessional.

Ervan uitgaande dat het doel van basisonderwijs het stimuleren van cognitieve en sociale vaardigheden is, geeft dat kansen om na te denken over hoe dit te doen binnen school. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en motoriek is altijd belangrijk. Bewegen is daarmee een prachtig middel om de leerprestatie en dus het onderwijsresultaat te verbeteren. Bewegend leren is geen trend, het is een blijvende vorm van leren welke binnen elke school verschillend kan worden georganiseerd. 

Bewegen zit in de mens, kinderen bewegen altijd. Bewegend leren geeft ruimte en dit zal bij iedere leerbehoefte aansluiten. Natuurlijk zal de aansluiting van bewegend leren bij kinderen die een grotere behoefte hebben aan beweging nog effectiever zijn. Er is landelijk gezien naast het gebruik van digitale middelen ook een ontwikkeling gaande om het ‘op een stoel zitten’ anders te organiseren. Het differentiatievermogen van iedere onderwijsprofessional is verschillend. Door middel van training en ondersteuning bij werkvormen waarbij bewegen een verrijkend middel kan zijn binnen de huidige onderwijsmethode helpen wij. Het gaat in eerste instantie niet om methode vervanging maar juist om de overdracht van informatie anders te organiseren.  

Middels door deze workshops hopen wij u te inspireren met onze leermatten.
Neem vast een kijkje op: https://www.leer-bewegend.nl

Benodigdheden deelnemers: n.v.t.

Deze workshop is geschikt voor:
x             Groepsleerkrachten basisonderwijs
x            Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
x             Kinderopvang

Dit is dezelfde workshop als 2021. Deze was door een storing bij Lucas helaas afgebroken.

https://www.leer-bewegend.nl/

2. Logo Leer bewegend scherp

Terug naar overzicht